Levensechte succes verhalen

Op deze pagina staan waargebeurde patiënten verhalen. Deze verhalen onderstrepen hoe belangrijk het is dat mensen weten hoe ze hun eigen klachten positief kunnen beïnvloeden, maar ook hoe ze door onwetendheid een gevaar voor hun eigen gezondheid kunnen zijn.

Wij hopen door deze verhalen ook te bereiken dat ZelfZorg  met hulpmiddelen en scholing in veilig lichaamsgebruik een belangrijke plaats in de (para)medische sector krijgt.

De Blessurewinkel in samenwerking met STEP dankt al de mensen die de moeite namen hun verhaal zelf te vertellen.

Succes verhalen bij blessures

Succes verhalen bij rugklachten