Dhr. G. van Houwelingen was na 3 weken van zijn tenniselleboog af met het STEP beleid en hulpmiddelen van de Blessurewinkel.

Mijn eerste ziekmelding datum was op vrijdag 16 mei. Ik was bij de dokter geweest en die constateerde een tenniselleboog. Hij adviseerde 2 weken rust en medicijnen. Ik heb toen zelf contact opgenomen met onze Arboverpleegkundige en met haar heb ik toen overleg gepleegd over een plan van aanpak. Zij heeft voorgesteld om arbeidstherapie te doen in mijn eigen werk maar dan aangepast. Door mijn werkzaamheden als meewerkend voorman kon ik dan alleen administratie en vergunningen doen en toezicht houden op de werken.

Begeleiding bij STEP Instructeur

Verder zou ze mij aanmelden bij STEP. Daar ben ik begeleidt door Arjan v/d Berg. Het eerste intakegesprek vond plaats op dinsdag 20 mei. Bij de intake constateerde hij dat er sprake was van een ontsteking in de ellebogen. De pijn werd veroorzaakt door een pees die over de elleboogknobbel loopt.

Hij stelde voor om een tenniselleboog brace te gaan dragen die de pees zou ontlasten en de pijn zou verminderen en die het genezingsproces zou bevorderen door verdere overbelasting te voorkomen.

tenniselleboog

Verder behandelde ik de pijnlijke plek met ijs om de pijn en om de ontsteking onder de pees te verminderen. En inderdaad de pijn werd minder. De behandeling was in het begin wekelijks en de oefeningen om de elleboog spieren op kracht te houden werden uitgebreid. Later werd de behandeling om de twee weken en het heeft in het totaal 16 weken geduurd. Toch bleef ik met restklachten zitten, als ik meer met de hand deed, kreeg ik weer meer last.

Injectie bij Jan Bruggeman, fysiotherapeut & STEP specialist.

We besloten om STEP specialist, Jan Bruggeman, in te schakelen, om een speciale pijnloze injectie toe te dienen in samenwerking met een huisarts.

Dinsdag 2 september moest ik naar Enschede, waar ik een afspraak had met Jan Bruggeman en een huisarts. Jan heeft mij eerst nog onderzocht of het inderdaad om een tenniselleboog ging. Nadat dit was geconstateerd heeft Jan een pijnloze injectie toegediend. Daarna moest ik een week rust houden. En na deze week mijn werkzaamheden weer geleidelijk aan te hervatten.

Na 3 weken was ik weer volledig inzetbaar en heb tot op heden geen hinder meer ondervonden. Ik heb door de STEP cursus wel geleerd om mijn arm anders te gaan gebruiken. Mijn kijk op STEP is wel veranderd want ik stond er in het begin afhoudend tegenover.

Met vriendelijke groet,

G. van Houwelingen

STEP injectietechniek

Wie meer wil weten over de speciale STEP injectietechniek, klik hier of bel met STEP Nederland 074-2502828.

tennielleboog injectie techniek